Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gặp gỡ người dân và có cá vui vẻ trong game này nhiều người chơi rất nhiều niềm vui. Thực hiện theo các hướng dẫn từ đầu đến tìm hiểu để chọn thanh, mồi câu và đánh bắt cá cũng như bạn phải hoàn thành nhiệm vụ khác nhau.