Firework Fever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng các ngày lễ với pháo hoa ngoạn mục, cùng ba hoặc nhiều hơn cùng màu để phát nổ và vụ nổ xích lại với nhau để đạt được nhiều điểm.