Firework Fever 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi này, nơi bạn có để thu thập ba hoặc nhiều hơn pháo nổ và rời khỏi pháo hoa để ăn mừng năm mới.