Fireballs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Từ pháo di động của bạn, bạn sẽ phải đi dọc theo một số sàn diễn, nhưng để có thể tiến lên trước khi bạn phải phá hủy một loạt các tòa tháp. Nó sẽ không dễ dàng, bởi vì những điều này được bảo vệ bởi các rào cản quay mà không dừng lại. Bắn vào giữa chúng để tạo mục tiêu và cố gắng không chạm vào các rào cản hoặc bạn sẽ phải bắt đầu lại.