Fire Balls 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Từ pháo điện thoại di động của bạn, bạn sẽ phải đi dọc theo một số sàn catwalk, nhưng để có thể thăng tiến trước khi bạn phải phá hủy một loạt các tòa tháp. Nó sẽ không dễ dàng, bởi vì chúng được bảo vệ bởi các rào cản quay mà không dừng lại. Bắn giữa chúng để thực hiện một mục tiêu và cố gắng không để đạt các rào cản hoặc bạn sẽ phải bắt đầu lại.