Finders Critters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những sinh vật tốt đẹp này là nỗi kinh hoàng của độ cao, mong muốn có thể chạm đất. Giúp họ bằng cách phá hủy tất cả các viên đá trên đó. Chọn những màu có cùng màu, nhưng luôn đảm bảo rằng không có một màu nào và trên hết, không có sinh vật nào đi theo ngay cả một mặt đất.