Find The Candy Kids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thích kẹo?. bạn sẽ có thể đi xuống địa ngục bởi một số ít các kẹo?. Chứng minh điều đó với trò chơi này, nơi bạn có để di chuyển các đối tượng trong mỗi cảnh để tìm tất cả các ngôi sao và kẹo ẩn. Sau đó, bạn ăn nó và rất hạnh phúc.