Find in Mind

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu những gì bạn thích là những thử thách dành cho bộ não, thì trong trò chơi hoàn chỉnh này, bạn có một số trò chơi nhỏ khác nhau để giải quyết các vấn đề về logic, trí nhớ hoặc sự nhanh nhẹn tinh thần. Ghi nhớ các mẫu, số liệu và hình thức. Kiểm tra chất xám và nhận được kết quả tối ưu trong từng trường hợp.