Find 500 Differences

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm trong 500 sự khác biệt. Nhưng không có một ngã swoop, nhưng trong giai đoạn. Mỗi phòng trong số hình ảnh của bạn có sự khác biệt tinh tế khoe khoang về bên cạnh, dường như bằng nhau. Tìm thấy chúng trong thời gian ngắn nhất có thể. Và như vậy, từ từ, bạn kết thúc việc định vị các năm trăm quan tâm.