Final Knockout

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Theo truyền thống của "Chiến binh đường phố" ở đây, bạn có một trò chơi chiến đấu, đấm vào hàm và lộn nhào. Chọn nếu bạn muốn chiến đấu với một người bạn hoặc với máy và bắt đầu cuộc chiến. Nhưng đừng dành hết sức lực ngay khi bạn bắt đầu, bởi vì bạn có thể làm suy yếu và trở thành mục tiêu dễ dàng.