Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhận ảm đạm dinh thự nhận xăng dầu, vàng và các tài liệu khác mà cần phải đi xây dựng nhà máy mới để có được càng cao càng tốt.