Final Fortress Idle Survival

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ảm đạm dinh thự nhận xăng dầu, vàng và các tài liệu khác mà cần phải đi xây dựng nhà máy mới để có được càng cao càng tốt.