Fill Line

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể tùy ý sử dụng một số cấu trúc có hình dạng khác nhau và một mục tiêu duy nhất: Điền tất cả chúng bằng màu sắc trong một nét. Suy ngẫm trước khi vẽ và suy nghĩ cẩn thận về thứ tự phù hợp để bạn bước qua mà không có hình vuông màu bước lên người khác. Đi đến cuối và đi đến cấu trúc tiếp theo.