Fidget Spinner Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh chủ của bạn của Xổ Spinner và quay nó không ngừng. Các nhanh hơn, những điểm khác bạn kiếm được. Những điểm này có thể được trao đổi cho Spinners tốt nhất, đẹp nhất và trên hết, nhanh hơn.