Fidget Spinner Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng đến với cuộc cách mạng Fidget Spinner. Biến nó với tất cả sức mạnh của bạn và tích lũy tiền. Bạn càng có nhiều, bạn càng có thể cải thiện nhiều hơn cho Fidget Spinner của mình. Tăng tốc độ của bạn, thay đổi màu sắc và làm cho nó quay trong nhiều giờ, ngày, tháng và năm.