Fidget Spinner High Score

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xoay Xổ Spinner của bạn để đạt được tốc độ không thể tưởng tượng. Càng cao tốc độ, bạn càng có thể tích lũy được tiền và cải thiện hiệu suất và mô hình của Xổ Spinner của bạn.