Fidget Spinner Designer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bởi vì Xổ Spinner không chỉ là một món đồ chơi cho trẻ em trai, bây giờ cô gái có thể thiết kế Spinner riêng của họ khi họ xin vui lòng, lựa chọn màu sắc, bản in, đồ trang trí ánh sáng và nhiều lựa chọn.