Fidget Spinner Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn tốt với Xổ Spinner?. Những gì bạn quay nhanh hơn so với bất cứ ai?. Chứng minh điều đó với trò chơi này của cuộc chiến giữa Xổ Spinners. Cạnh tranh với một người bạn hoặc thiết bị của bạn và trở thành nhanh nhất quay Xổ Spinner của bạn để tạo ra một vết nứt trong không gian-thời gian.