Fidget Spinna

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh kỹ năng của bạn với Xổ Spinner bằng cách chuyển không ngừng trong khi đồng xu đang rơi xuống. Khi bạn tích lũy một số tiền hợp lý, bạn có thể đi đến cửa hàng để cải thiện Spinners nhóm của bạn, đạt được hiệu suất tốt hơn dẫn đến nhanh hơn.