Fast Knife

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra khả năng của bạn như một con dao ném trên thân cây này mà không ngừng quay, ngày càng nhanh hơn. Hãy thử bắt đầu từ những quả táo để thêm điểm, nhưng điều quan trọng nhất là bạn không nên đánh bất kỳ con dao nào trước đó chìm trong gỗ.