Fast English

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào để bạn xử lý tiếng Anh? Nếu câu trả lời không phải là quá tốt, với trò chơi này, bạn có thể đặt nó vào thực tế ở tốc độ chậm hoặc tăng tốc, như bạn chọn. Bạn sẽ phải chọn đúng đối tượng mà trò chơi đặt tên cho bạn bằng tiếng Anh. Bạn có thời gian giới hạn, vì vậy hãy tập trung và học trong khi thưởng thức.