Fashionistas: Boho vs Grunge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặc dù họ là hai phong cách đó tìm kiếm lời nói vô liêm sĩ của mình, tánh hờ hửng bohemian và chính thức của mình, thực sự là boho và grunge trông khá khác nhau. là những gì tốt hơn?. Ăn mặc các mô hình này theo các quy tắc của mỗi và quyết định.