Fashion Trends The 50s

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghi một trong những thời đẹp nhất của thời trang, 50 Chọn váy, áo cánh hoặc quần lưng cao đẹp, cũng có thể bạn có các phụ kiện đẹp và kiểu tóc của thời gian.