Fashion Studio Back to School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không bao giờ quá muộn để quay trở lại trường học và tiếp thu kiến ​​thức hơn. Điều đó không có nghĩa là ta nên ăn mặc trong bất kỳ cách nào. Ở đây bạn có cơ hội để lựa chọn hình dáng, màu sắc, hoa văn và các chi tiết khác của sự kết hợp tốt nhất phù hợp với nhìn vào một thời điểm quyết định như vậy cho trang phục giáo dục của bạn.