Fashion Photoshot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã tiết kiệm tiền và mua sắm với các thành phố, quần áo, phụ kiện và bạn cũng có thể đi đến các thợ làm tóc để tạo ra một cái nhìn mới. Cuối cùng bạn có một buổi chụp hình để xem kết quả.