Fashion Designer World Tour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Du lịch qua các thành phố khác nhau trên thế giới để trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Chọn mô hình, quần áo phù hợp, trang điểm và kiểu tóc cho cuộc diễu hành là một thành công.