Farm Puzzle Story 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi vui nhộn, nơi bạn phải kết hợp ba hoặc nhiều hơn các loại rau phù hợp để làm cho họ biến mất. Với những điểm bạn nhận được bạn có thể mua những kỹ năng mới mà sẽ làm cho dễ dàng hơn mục tiêu của bạn.