Farm Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp bù nhìn này để thoát khỏi những con chim ai muốn tấn công khu vườn của bạn với việc bắn súng và các loại vũ khí khác nhau mà bạn nhận được. Hãy cẩn thận vì chúng rất nguy hiểm và sẽ tập trung bạn.