Farm Frenzy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy phát triển thịnh vượng nông trại của bạn theo các bước bạn chỉ ra trên mỗi màn hình, bạn bắt đầu nuôi gà và kiếm tiền như bạn sẽ có nhiều động vật và các tòa nhà để phục vụ họ.