Farm Clash 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc chiến toàn diện ở nông trại đã bắt đầu. Nông dân thô lỗ và cơ bắp chạy với vũ khí trong tay sẵn sàng đánh bại người da đỏ, những người cũng chuẩn bị cho escabechina. Một trò chơi hành động thú vị kiếm được điểm cho đồ họa 3D và yếu tố nhiều người chơi, luôn sôi động.