Fanny Faces Match 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn có một số ít khuôn mặt buồn cười. Tất cả chúng thuộc về động vật. Nhiệm vụ của bạn là tham gia cùng họ trong nhóm tối thiểu là ba để họ trở thành đồng tiền vàng và tiền thắng của bạn tích lũy và tăng trưởng tương ứng với tiến bộ của bạn trong trò chơi.