Fanboy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cậu bé này di chuyển xung quanh màn hình bằng quạt. Vì vậy, bạn có thể bay hoặc đạt đến độ cao tuyệt vời. Bằng cách này, bạn sẽ phải di chuyển một số nền tảng tìm kiếm pin mà bạn sẽ cần để quạt của bạn không bao giờ ngừng hoạt động. Một trò chơi nền tảng thú vị và khác biệt.