Famous Fashion Designer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tạo trang phục tuyệt vời, phụ kiện và thể thao mua những nỗ lực của bạn dẫn đến một lối đi.