Family Relics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã thừa hưởng một trang trại và bạn phải học cách chăm sóc động vật, khu vườn và xây dựng mọi thứ bạn cần để làm cho nó phát triển. Nhưng đừng để bị lừa bởi cuộc sống nông thôn ở nông thôn, bởi vì cuộc sống ở Willow Hills là bất cứ điều gì khác thường: Những sự kiện bí ẩn xảy ra, và có những tin đồn về di tích của gia đình Parsley.