Falling Ghost

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vào ngày Halloween tất cả các con ma đều có quyền sống, vì vậy bạn sẽ phải nỗ lực để thực thể thanh tao này không bị nghiền nát bởi các gai trên trần nhà. Làm thế nào? sau đó nhảy từ nền tảng đến nền tảng theo hướng giảm dần, cố gắng không bao giờ rơi vào khoảng trống.