Falco Stunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi bạn chỉ có bạn, chiếc xe của bạn và một khung cảnh vắng người nhưng đầy những đường dốc xoắn và "vòng lặp" nơi bạn có thể đạt được tốc độ tối đa và cảm thấy cực kỳ nhạy cảm khi phá vỡ định luật hấp dẫn. Ngồi tất cả chúng lại với nhau hoặc nổi loạn tại bánh xe của bạn.