Fairyland Merge and Magic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến với hòn đảo của những nàng tiên, nơi sự hợp nhất và ma thuật ở khắp mọi nơi. Hợp nhất rồng, kỳ lân, yêu tinh và những sinh vật tuyệt vời khác mà bạn có thể chăm sóc. Hoàn thành các thử thách khác nhau và quản lý để mở khóa các khu vực ma thuật mới.