Fairway Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất độc tấu tốt trong đó bạn phải loại bỏ tất cả các nhóm của thẻ bằng cách đặt lớn hơn hoặc ít hơn so với thẻ bạn có trong số rất nhiều chính.