Face Breaker

Đang tải trò chơi...
Đánh và phá hủy tất cả các khối càng sớm càng tốt. Sau mỗi cú bật, bóng tăng tốc độ khiến việc đánh chặn ngày càng khó khăn. Nếu bóng chạm đáy tức là bạn thua, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn trong 45 màn chơi.