Fabulous Angela's High School Reunion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Angela và bạn bè của cô đã tổ chức một cuộc họp cho sinh viên của học viện. Bây giờ bạn đã là người lớn, cần phải uống và ăn dồi dào, buộc Angela phụ trách phục vụ tất cả mọi thứ được hỏi đồng đội cũ của mình. Nhanh chóng và không làm cho họ chờ đợi quá. Vì vậy mà cuối cùng, họ phải trả với một nụ cười.