Fabulous Angela's High School Reunion : Muddy The Water

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiếp tục đêm và tiếp tục bữa tiệc bất tận được tổ chức bởi Angela được đoàn tụ với các bạn cùng lớp trung học cũ của mình. Vấn đề là nằm ngoài phục vụ bàn, và cô ấy một mình sẽ phải phục vụ cho nhân viên thiếu kiên nhẫn sẽ không ngừng để xin thức ăn, thức uống và các tài liệu khiêu vũ cho dj. Atiéndelos tất cả một cách nhanh chóng và hiệu quả và tích lũy vốn tốt.