F+T+D Fixin' to Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là bác sĩ của một trại giữa chiến tranh. Vai trò của bạn là cứu càng nhiều thương binh càng tốt. Nhanh lên vì bạn không có nhiều thời gian và những người bệnh chất đống ở lối vào. Vận hành những người bị thương, hy sinh những người không sống sót và không lãng phí một giây.