Extreme Pamplona

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cách tiếp cận San Fermin và trực tuyến và có thể thưởng thức một trong những lễ hội quan trọng nhất trên thế giới. Bull chạy ở phía trước của con trỏ và nhảy những trở ngại với các phím dài, bạn có màn hình ở các bộ phận khác nhau của Châu Âu.