Extreme Off Road Cars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra khả năng lái xe của bạn trong các địa cực. Lái xe của bạn thông qua những con đường mòn đầy ổ gà, sườn và nhiều khó khăn khác trong khi cố gắng để tích lũy số tiền tối đa của đồng tiền.