Extreme Burger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi làm bánh hamburger này theo thủ tục cực đoan bạn có hai lựa chọn. Chờ cho các thành phần rơi xuống từ bầu trời để tích lũy đúng cách. Hoặc ngăn xếp chúng sau cái kia, đảm bảo rằng tháp không bị vỡ do trọng lượng nhờn của nó. Bạn chọn, cả hai đều rất thú vị.