Extreme Bikers!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của xe máy từ cực mua lại sắc thái rất sử thi. Bạn sẽ phải lái xe qua các kịch bản miền núi và vượt qua nhiều bài kiểm tra bạn sẽ tìm thấy trong đó bạn phải nhảy, tránh bánh răng khổng lồ, vượt qua nổ bùng nổ và rất nhiều thách thức gây sốc khác.