Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của xe máy từ cực mua lại sắc thái rất sử thi. Bạn sẽ phải lái xe qua các kịch bản miền núi và vượt qua nhiều bài kiểm tra bạn sẽ tìm thấy trong đó bạn phải nhảy, tránh bánh răng khổng lồ, vượt qua nổ bùng nổ và rất nhiều thách thức gây sốc khác.