Exotic Princess Brain Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mãnh liệt và sâu rộng du lịch bằng đường biển từ Vaiana đã để lại cho anh phần nào bị ảnh hưởng não. Vì lý do này, ông đi đến bác sĩ, để lại nó như mới bằng phẫu thuật. Bạn sẽ cần phải loại bỏ tất cả các vi khuẩn, cũng như hai đối tượng vô ích riêng biệt, đóng, may và xem như thế nào tình trạng Vaiana cải thiện đáng kể.