Events Fashion Advisor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi xem phim, làm việc tại văn phòng, họp mặt kinh doanh, đi du lịch trên đường và tổ chức một bữa tiệc đêm với bạn bè yêu cầu quần áo và phụ kiện cụ thể và phù hợp. Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều đó. Lắng nghe những gì bạn nói, rằng cô ấy thống trị chủ đề.