Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Các Equestria cô gái quyết định trở lại trường để hoàn thành giáo dục của họ, cho đến nay giới hạn ở những thế giới của Ponys kẹo màu. Để thực hiện điều này, bạn phải chọn trang phục đúng và trên hết, nổi bật hơn cho mỗi người trong số họ.