Epic Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

gấu trúc dũng cảm này có một nhiệm vụ rất đơn giản, để cứu tất cả các tù chim trong lồng của họ trong khi thu thập những viên kim cương lấp lánh. Bạn sẽ phải chạy và nhảy mà không cần nghỉ ngơi và, quan trọng hơn, tránh được nhiều bẫy bạn sẽ tìm thấy trên đường đi, trong đó có khỉ hung hăng và cây ăn thịt.