Epic Robot Tournament

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một trận chiến sử thi của robot, máy xây dựng chiến tranh đầu tiên của bạn và sau đó phải đối mặt với nó cho nhiều người khác. Bạn phải sử dụng mỗi lần lượt để tấn công một đòn hoặc bắn đối thủ của bạn cho đến khi junked.